Obec Čečelice

Aktuality z rozvoje obce č.2 - Úvodní informace k výstavbě kanalizace

-

Aktualita č.2 ve formátu PDF

Výstavba ČOV a splaškové kanalizace

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí

Největší slabinou obce Čečelice je chybějící kanalizace. Není zajištěno ekologické nakládání se splašky, v obci je citelný zápach, ceny nemovitostí jsou znehodnoceny. Dokud nebude položena kanalizace, nelze opravit komunikace a chodníky. 80% obyvatel ČR je napojeno na kanalizaci, čečelští stále chybí.

Z těchto důvodů obec určila kanalizaci za svůj hlavní rozvojový cíl, zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení, vyjednala 60% dotaci nákladů, vysoutěžila zhotovitele a připravuje zahájení výstavby.

Obec Vám bude poskytovat všechny potřebné informace. Tento dokument Vám přinese ty první a nejdůležitější.

Kanalizační řad je navržen jako gravitační s kameninovým potrubím o průměru 300 mm. Síť bude spádová, nikoliv tlaková a není tedy nutné kopat a zakládat čerpadlovou šachtu na Vašem pozemku, ani zajišťovat novou elektrickou přípojku, jak je tomu v jiných obcích. Do kanalizačních řádů nebude dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky, domovní čističky ani přes jakékoliv jiné jímky. Do kanalizačních řádů nebude povoleno vypouštět dešťovou vodu, z přepadů ze studen apod. (pro tento účel se bude využívat současná „dešťová kanalizace“).

Věříme, že všechny nemovitosti budou napojeny na nově vybudovaný kanalizační řad a ČOV a to přispěje k zlepšení životní úrovně v obci a zvýšení hodnoty jednotlivých nemovitostí. Výhodou připojení na obecní kanalizaci je to, že se za Vás o nakládání se splašky postará obec a díky hromadnému čištění také levněji, než v případě čištění Vašimi silami individuálně.

 

Výstavba: duben 2016 – červen 2017

Celou obcí postupně projde stavba, při které se vždy v malém úseku 50-100 m vytvoří stavební rýha a v hloubce 1,5 m (horní část obce) až 4 m (dolní část) se do ní položí nové kanalizační potrubí. Vybudují se také odbočky
až k hranici Vašeho pozemku. Pokud se včas rozhodnete, stavební firma může provést i přípojku na Vašem pozemku a napojení domu. Stavební jáma se poté zasype, zhutní a povrch vozovek se uvede do původního stavu.  Stavba se posune o 50-100 m dále a postup se opakuje.

Obec zajišťuje projektanta, který bude postupně kontaktovat majitele nemovitostí a společně s nimi navrhne způsob napojení jednotlivých domů na kanalizační systém. Obec vyhlásí několik termínů, kdy Vás projektant bude připraven navštívit. Projektanta hradí obec. Každá domácnost si bude hradit přípojku na svém pozemku.
Je to jednorázový náklad placený pouze při napojení.

Při výstavbě dojde k významnému zásahu do komunikací a silnic v lokalitě. Můžete této situace využít k případné výstavbě chybějících přípojek jiných inženýrských sítí (plyn, voda). Po výstavbě bude docházet k postupné obnově povrchů komunikací a z tohoto důvodu může obec omezit na určitou dobu výstavbu těchto přípojek.

 

Zprovoznění: 2017

Po připojení Vašeho objektu na kanalizaci za Vás obec převezme odpovědnost za správné nakládání se splašky. Hromadné čištění je levnější, než pokud byste pořizovali vlastní čističky nebo sami zajišťovali vyvážení jímek.

 

                Josef Zeman, starosta                                                           Ing. Libor Kurzweil, Ph.D. místostarosta

       
   
 
 

Více o rozvoji obce na cecelice/program-rozvoje-2015-2020/

 

Datum vložení: 3. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2016 0:00
Autor: Libor Kurzweil

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice