Obec Čečelice

Aktuality z rozvoje obce č.20 - ČOV zahájení provozu a připojování objektů

-

ČOV zahájení provozu a připojování objektů = leták zde

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí

Kanalizační řad včetně odbočných řadů byl úspěšně zkolaudován a čistička odpadních vod byla schválena do zkušebního provozu. Dnem 7.4.2018 byl provoz zahájen.

 

Připojování objektů

Po připojení objektu na kanalizaci za Vás obec převezme odpovědnost za správné nakládání se splašky. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi obcí a vlastníkem nemovitostí se vlastník nemovitostí zavázal, že do 60-ti dnů od uvedení stavby kanalizace do provozu vybuduje kanalizační přípojku a bude likvidovat odpadní vody prostřednictvím této kanalizační přípojky. Zastupitelstvo obce rozhodlo prodloužit lhůtu na napojení do 31.8.2018.

Vlastní napojování jednotlivých objektů na kanalizační řad je již možné. Přípojka musí být provedena dle projektové dokumentace dříve zajištěné obcí a potvrzené stavebním úřadem Všetaty. Správné provedení přípojky bude kontrolovat starosta obce, popřípadě osoba obcí pověřená. Potrubí kanalizace musí být těsné, řádně provedené a před záhozem prohlédnuté zástupcem obce. Dešťové svody nesmí být do nové kanalizace napojeny. Došlo by k nárazovému zahlcení čističky velkým množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení čističky z provozu. Pro svod dešťové vody můžete využít původní kanalizační síť, která pro tento účel zůstala zachována. Případné nejasnosti před vlastní stavbou přípojky a napojením je možné projednat s pověřenou osobou obce (starosta).

Po vybudování kanalizační přípojky, před uvedením kanalizační přípojky do provozu, uzavře vlastník nemovitostí s obcí smlouvu o odvádění odpadních vod. Vlastníci nemovitostí se budou řídit vydaným kanalizačním řádem, Podmínkami pro uzavírání písemných smluv a odvádění odpadních vod, Smlouvou o odvádění odpadních vod atd. Veškeré dokumenty budou zveřejněny ve vývěsce a v elektronické podobě na stránkách obce www.cecelice.cz.

Občanům, kteří si nemohou z jakýchkoliv důvodů vybudovat kanalizační přípojku svépomocí, budeme zveřejňovat ve vývěsce kontakty na firmy zajišťující převážně výkopové práce.

Závěrem ještě jednou oznamujeme, že pokud si nebudete vědět rady jak postupovat, neváhejte volat na OÚ tel. 315 696 191 (mob. 724 158 797 - starosta). Věříme, že vše společně vyřešíme ke vzájemné spokojenosti.

Cena za stočné je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů ve výši 40,- Kč za 1 m³.

Datum vložení: 16. 4. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2018 0:00
Autor: Libor Kurzweil

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice