Obec Čečelice

Kontakt

Adresa

Obec Čečelice
Všetatská 41/1
277 32  Čečelice

IČ: 00236772
DIČ: CZ00236772

Spojení

 • Tel.,fax: 315 696 191
 • IDDS: mh8bjkk
 • info@cecelice.cz
 • číslo účtu: 6225171/0100 Komerční banka, a.s. Mělník

Úřední hodiny

 • PO 08:00-11:30  12:30-17:00
 • ST  08:00-11:30  12:30-17:00

 

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:

Starosta:

Jiří Kábrt
tel.: 606 673 423

Místostarosta:

Ing. Libor Kurzweil, Ph.D.

Výbory zastupitelstva obce:

viz. čl. Výbory a komise

Komise při OÚ (komise přestupková)

předsedkyně Mgr. Lucie Skřivánková

Kronikář:

PhDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Zaměstnanci obecního úřadu:

Jolana Škarnitzlová
tel.: 603 388 629

Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci Povinné informace.


Jednotka požární ochrany:

(Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JPO) podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně.)

Starosta:

 • Ivan Langmajer
 • Telefon: 737 726 789

Velitel

 • Netík Miroslav
 • Telefon: 606 760 218

Zástupce velitele

 • Koš Martin
 • Telefon: 728 697 008

Strojník

 • Najman Josef
 • Telefon: 603 171 662


Agendy úřadu

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory 
 • Pronajímá hrobová místa 
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu 
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce 
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda 
 • Přijímá oznámení o shromáždění 
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa 
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší 
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu 
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému 
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les 
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu 
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů 
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci 
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů 
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství 
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 
 • Vybírá poplatky ze psů 
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky 
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem 
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci 
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce 
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky) 
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí 
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce 
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice