Obec Čečelice

Historie dalších spolků

(Dle knihy Jaroslava Jaroše - Čečelice)

Dalším spolkem v Čečelicích byl Spořitelní a záložní spolek "KAMPELIČKA". V roce 1901 uspořádal v Čečelicích pan řídící učitel a pokladník "Kampeličky" v Krpech přednášku o významu Spořitelních a záložních spolků. Po přednášce se přihlásilo 22 členů z naší obce do řad tohoto spolku. Konala se ustavující valná hromada. Činnost "Kampeličky" byla zahájena 1. listopadu 1901. Počet členů koncem roku 1901 byl 31. V roce 1935 měl spolek již 221 členů a starostou spolku byl Josef Majzler.

V roce 1907 vznikl spolek Hospodářská beseda, který si vzal za úkol pomáhat drobným a středním rolníkům zvláště strojovou technikou.

V roce 1908 byla založena Obecní veřejná knihovna nazvaná Havlíčkova. Tato knihovna měla zpočátku pouze 63 svazků knih.

Národní jednota střelecká jako spolek byla založena v roce 1933 ke zvýšení brannosti lidu a v Čečelicích k tomu účelu byla v roce 1934 vybudována na "Viničce" střelnice.

V roce 1934 byla rovněž založena Selská jízda.

V roce 1935 byl v Čečelicích ustaven výbor "Pro okrašlování obce a jejího okolí", tento výbor zřídil u "Močidel" veřejné koupaliště a višňový sad pod jménem Bohumila Bradáče (předsedy PS, který dlel často v Čečelicích). Tento výbor rovněž dbal na pořádek a údržbu obce.

V roce 1936 byl založen panem odborným učitelem Josefem Šimonem Svaz skautů - Junáků Švehlových. Přihlásilo se 165 členů, z toho bylo 68 krojovaných.  Po II. sv. válce byla v Čečelicích myšlenka skautského hnutí obnovena a založen velký oddíl Junáků, který však po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 zanikl.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice