Obec Čečelice

Sokol Čečelice

Historie Sokola a fotbalu

V roce 1903 byl založen spolek Jednota SOKOL, který v sobě sdružoval mládež i dospělé, kteří byli oddáni myšlence rozvoje tělesné zdatnosti. Tento spolek si vytvořil dobrou tradici a velikou oblibu místního obyvatelstva. Konala se nejen cvičení, ale i soutěže, cvičilo se v Praze na sokolských sletech i v blízkém okolí, hrála se divadelní představení. 
Na samém počátku se sokolové scházeli a cvičili v místním hostinci p. Vágnera čp. 40. V roce 1921 místní Sokol zakoupil od knížete Lobkovice část pozemků pod špýcharem k postavení sokolovny a cvičiště. Druhou část pozemku hodlala zakoupit obec pro školku. Následkem pozemkové reformy přešla část panské půdy do majetku drobných hospodářů a panská sýpka se stala nepotřebnou. Této příležitosti využila zdejší Jednota Sokolská a panský špýchar i s 32 korci polí od majitele knížete JUDr. Bedřicha Lobkovice odkoupila za cenu 20.000 Kč.  Z budovy špýcharu se vybudovala sokolovna, která se stala pěknou dominantou obce Čečelice. 
sokolovnaPráci projektoval a dozor vykonával zdarma stavitel Chvátal ze Dřís. Přestavba a vnitřní zařízení stálo 110.000 Kč. Obec přispěla 20.000 Kč, Jednota měla na hotovosti 20.000 Kč a zbytek se uhradil půjčkou. K tomu účelu se pořádaly taneční zábavy a divadla i několikrát do roka. Slavnostní otevření tělocvičny se konalo 28.září 1926. Sokolovna byla v letech 2014 až 2016 zrekonstruována, zároveň došlo k rekonstrukci kabin (viz prezentace)
Činnost Sokola v Čečelicích byla až do II.sv. války byla velice aktivní a na velmi dobré úrovni.  Na počátku války došlo ke značnému omezení aktivní činnosti a později německá okupace úplně zakázala sokolskou činnost. Přesto v obci Čečelice byli lidé, kteří v činnosti nadále pokračovali.

7. prosince 1941 se značným úsilím a přes překážky byl založen spolek divadelních ochotníků.
Prvním podnikem byl "Přátelský večer" 1. února 1942 v hostinci u p. Vágnera čp. 40. Na programu byly zpěvy, hudba a aktovky. Pro velký úspěch se opakovalo znovu se stejným zaujetím občanů. Z dalších činností divadelních ochotníků v Čečelicích byly divadelní hry, kterých bylo v roce 1942 pět. Za okupace i po zákazu hraní divadel ochotníci hráli. Po osvobození roku 1945 byla opět obnovena tradice divadelních ochotníků. I v následujících letech byli čečeličtí ochotníci velmi pilní až do roku 1952. Další léta pak byla slabší. Jako poslední je zapsána hra "Čertovy zlaté vlasy" v roce 1969. V dalších letech se v Čečelicích již nenacvičovalo žádné divadelní představení místními ochotníky.

V roce 1926 byl založen fotbalový klub SK Čečelice. Tento klub hrál již před uvedeným rokem své přátelské zápasy na různých místech a postupně získával příznivce z řad mládeže. Vedle své sportovní činnosti aktivně působil i v kulturním životě obce.
Sportovní klub a později oddíl kopané jako součást TJ Sokola nepřetržitě i za války byl aktivně činný. V roce 1936 - 1937 si členové vybudovali nové hřiště uprostřed vsi na pozemku, kterému se říkalo "Na zámku". Zřídili i koupaliště vedle svého hřiště a v 50. letech vybudovali velké kabiny přímo na hřišti, neboť do té doby se hráči převlékali v "Hoření hospodě". V 80. letech došlo k rozšíření a modernizaci hřiště, např. odvodnění, vybudování sociálního zařízení. 
Oddíl kopané s dlouholetou tradicí působí dodnes.

Fotbal v Čečelicích

Použity materiály zpracované Doc. PhDr. Jaroslavem Jarošem, CSc., k 70. výročí fotbalu v Čečelicích v roce 1996

Počátky fotbalu v Čečelicích lze najít už v roce 1912, kdy několik mladých chlapců hrálo kopanou pro svou zábavu. Teprve v roce 1918 vznikla tzv. juniorka, jako řádný spolek pod názvem "Sportovní klub Saton Čečelice", avšak nebyla registrována u středočeské fotbalové župy.

Tehdejší fotbalisté měli řadu potíží, především nebylo hřiště, měli pouze jeden míč, hostovali na sokolském hřišti na "Viničce", později jen krátce na pronajatém pozemku u lesa. Teprve až v roce 1923-24 se začala zlepšovat finanční situace. Mladí sportovci zásluhou Standy Urbana pořádali taneční zábavy, kabarety a přísun peněz byl zajištěn.

Jméno klubu "SK Saton" bylo změněno na "Sportovní klub Čečelice". V té době měl spolek 50 členů, ale hřiště dosud chybělo. Pan Stanislav Urban proůjčil pole "Na pískách" bezplatně na dobu dvou let.

V roce 1926 se SK Čečelice oficiálně přihlásil k středočeské fotbalové župě, a tak byla možnost hrát fotbal se všemi kluby dokonce i s městskými. V té době vznikly první odznaky zdejšího sportovního klubu.

V roce 1936 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště uprostřed obce, které slouží dodnes. Byl to původní pozemek zvaný "Bažantnice" majitelů Františka a Stanislava Urbanových. Úpravu hřiště provedli sportovci a příznivci fotbalu a otervření hřiště se konalo 16. srpna 1936 a hlavní zápas se uskutečnil mezi SK Čečelice a SK Baťa Praha. Kabiny však v té době ještě nebyly a tak hráči se převlékali v nedalekém hostinci pana Josefa Majzlera.

Kopaná získávala v Čečelicích od samého začátku mnoho nadšenců a stálých příznivců. Fotbalový klub byl velmi aktivní, pořádaly se každoročně plesy, taneční zábavy a vedle pravidelných soutěží i přátelská a pohárová utkání mnohdy s velmi atraktivními kluby.

Až v padesátých letech si sportovci a příznivci fotbalu vybudovali přímo na hřišti krásné kabiny. V Čečelicích sportovní klub působí nepřetržitě od svého založení až dosud. Jedině houževnatou prací mladých lidí, kteří byli a jsou zapáleni do kopané, se jak se v minulosti, tak v přítomnosti podařílo tento sport udržet.

Velmi úspěšná léta pro fotbal v Čečelicích byly rok 1958-1960. V té době Sokol Čečelice, oddíl kopané hrál svou nejvyšší fotbalovou třídu, tak zvanou "pražskou třídu", kdy naši hráči se utkávali s mužstvy jako např. na hřištích s Dynamem Slavie C, na Dukle v Dejvicích, na Slavoji B, v Praze - Karlíně, na Proseku, na Praze VII, v Praze - Košířích a na dalších hřištích. V roce 1958 se hráči Čečelic umístili na 4. místě a z 11 zápasů 6 vyhráli, 4 prohráli a 1 remízovali. Získali 13 bodů a skóre 38:26. Za Čečelicemi zůstaly kluby jako byly Dejvice, Slavoj B, Mratín, Karlín, Klecany, Liběchov, Prosek a Košíře B. Takovéto umístění bylo vynikající.

V průběhu dalších let se střídaly úspěšné fotbalové sezóny s méně úspěšnými.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice