Obec Čečelice

Rozvojové projekty


ČOV a splašková kanalizace

Stavba je dokončena a plně funkční. Většina domácností je připojena. Položení potrubí bylo nutnou podmínkou pro navazující rekonstrukce komunikací.


Rekonstrukce hlavních komunikací

Přislíbila Správa a údržba silnic, obec bude projekty spolufinancovat. Výměna povrchu postupně v ulicích Všetatská, Byšická a Konětopská. V ulici Byšické plánujeme výstavbu nového chodníku, projednává se projektová dokumentace.


Rekonstrukce a modernizace místních komunikací

Započaly ihned po dokončení kanalizace. Rekonstruovali jsme již ulici Školní. Připravujeme ulice Nouzov, Hřbitovní, Družstevní a Mikov. Počítá se s novými povrchy v asfaltu, novými chodníky, přeložením elektrického vedení do země, zelení a přípravou na rychlý optický internet.

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací I - Nouzov a Hřbitovní 

Nouzov je dnes neestetickým místem k bydlení. Ulice samotná je bohužel velmi úzká a stísněná. Navíc postrádá zeleň a bývá zablokována parkujícími vozidly. Nevyhovující je stav krytu vozovky, chodníky, rozvod elektro i dešťová kanalizace. Smyslem modernizace, která v září 2020 získala stavební povolení, je vytvořit z ulice Nouzov lepší místo k životu. Vnést do ulice vzdušnost, prostor a zeleň a přispět ke zklidnění dopravy. Pokusili jsme se navrhnout modernizaci ve variantách obousměrné i jednosměrné. Každá z variant má své výhody a nevýhody. Jednosměrná se však ukázala jako nerealizovatelná. Nouzov bude nadále obousměrný. Bude upraven na obytnou zónu s klidným provozem.

V ulici Hřbitovní je technicky nevyhovující stav krytu vozovky, rozvod elektro i dešťová kanalizace. Chodník je rekonstruován, avšak průchodnost omezují stožáry veřejného osvětlení a rovněž by bylo třeba lépe řešit svody dešťové vody od objektů. Naším úmyslem je zachovat uspořádání ulice s jedním chodníkem a obousměrnými jízdními pruhy a doplnit jej o parkovací místa a nízkou zeleň všude tam, kde to bude možné.

Projektová dokumentace:

 

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci

Za jasnou prioritu považujeme zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu v obci, zejména dětí. Analyzovali jsme problematická místa hlavních komunikací a navrhli řešení - zpomalovací prvky, zvýšené stávající a nové přechody, místa pro přecházení, cyklokoridor, prvky pro ochranu chodců. Obec usilovně shání projektanta pozemních komunikací pro vyprojektování navržených prvků - pomozte pokud víte.

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci zde ke stažení


Kapacita školy a školky

Počet dětí v obci utěšeně narůstá a kapacita školní budovy již přestává stačit. Projektujeme proto výstavbu nové dvoutřídní školky, více viz Čečelák č. 3/2020. Uvolněné místo ve školní budově využijeme pro potřeby školy a školní družiny. Budově jsme opatřili novou fasádu. Pro školní zahradu jsme získali dotaci na revitalizaci v přírodním stylu a je již realizována. Vyjednali jsme se sousedními Všetaty smluvní zajištění vzdělávání našich dětí na druhém stupni v tamní základní škole.


Cyklotrasy

Do roku 2015 nebyla v katastru obce žádná cyklostezka ani cyklotrasa. Program rozvoje zajistil první z nich, č. 8241 Liblice - Čečelice - U Beranovy rokle. Následovat bude cyklotrasa Čečelice - Všetaty po obnovené Všetatské pěšině a dále po vedlejších komunikacích do Tišic a Mlékojed, kde se napojí na cyklotrasu č. 2 Labská

Plán cyklotras zde ke stažení


Obnova Všetatské pěšiny

Významným krajinným prvkem mezi obcemi Čečelice a Všetaty je 1,3 km dlouhá topolová alej, tvořící historickou spojnici pro pěší mezi těmito dvěma, úzce na sobě závislými obcemi. Topolová alej je již neúplná.  Obec na Vaše četné žádosti obnovila Všetatskou pěšinu nejprve pro pěší a treková kola. Pěší a cyklisté již nemusí do Všetat po rizikové silnici II/244, které chybí krajnice a jejíž stav je havarijní. Na této trase je schváleno a připraveno vyznačení cyklotrasy do Všetat a dále do Tišic a Mlékojed. Jestliže bude trasa dostatečně využívána, obec bude usilovat o její prodloužení do obce a vyasfaltování Všetatské pěšiny, aby byla vhodná i pro kočárky a inline brusle.


Opravy památek

Všechny památky v majetku obce, kapličky a pomníky se podařilo v minulém období opravit. Na Litoměřickém biskupství jsme vyjednali opravu kostela sv. Havla, která postupně probíhá.

 

Opravy infrastruktury

 

Opravu vyžadují zchátralé areály požární nádrže a areálu pod sokolovnou. Samotná budova sokolovny vyžaduje kompletní rekonstrukci interiéru, oken, střechy a elektroinstalace a výměnu opotřebovaného vybavení. Cesta k rekonstrukci je komplikovaná tím, že budova nepatří obci.


Čečelská naučná stezka

Čečelice jsou obcí s prastarou a bohatou historií, vynikajícím způsobem dokumentovanou v místních kronikách. Nová naučná stezka  tuto historii veřejně představuje návštěvníkům obce a všem obyvatelům včetně mladých. Historie obce se tak zachová příštím generacím. 


Dopravní obslužnost

V uplynulých letech jsme jednali o zapojení Čečelic do systému pražské integrované dopravy a v květnu 2018 se to uskutečnilo. Ve všední den jezdí 9 autobusů na Všetaty, 8 na Byšice a další na Konětopy. Došlo k velkému zlepšení nejen ve frekvenci spojů (i přes velmi nízkou obsazenost) a taktéž tarif PID přinesl možnost cestovat za daleko nižší cenu a na jeden lístek. 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice