Obec Čečelice

Program rozvoje obce schválen

-

Zastupitelstvo obce schválilo na svém řádném zasedání dne 14.12.2015 Program rozvoje obce 2015 - 2020
a svými činy jej bude naplňovat.

V dokumentu jsou zakotveny rozvojové priority na nejbližší roky. Na základě popsání současného stavu obce, názorů občanů a diskuse pracovní skupiny plánuje budoucnost obce a kroky k jejímu naplnění.

Je to dokument potřebný nejen pro zastupitelstvo obce, ale především pro Vás, obyvatele, jenž chcete znát záměry samosprávy. Získáte písemný přehled o plánech a vizích zastupitelstva a směřování Čečelic v následujících letech.

 

K ČEMU PROGRAM ROZVOJE SLOUŽÍ?

Systematické plánování rozvoje napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zaměřit se na získávání dotací. Program je dokonce nutnou podmínkou pro možnost čerpání z fondů Evropské unie.

Získávání dotací usnadňuje také tím, že rozvojové záměry, na které je žádána dotace, dokládá jako promyšlené, zdůvodněné a smysluplné.

Program rozvoje obce pomůže obyvatelům tvořit si v hlavách své vlastní malé rozvojové plány pro své nemovitosti a pozemky. Pokud například chystají betonáž dvorku, plán rozvoje obce odpoví, zda je čas připravit si přípojku nové kanalizace.

Program pomůže podnikání, může identifikovat chybějící služby v obci a nové podnikatelské příležitosti.

Dodržování priorit a realizace Programu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života nás všech.

 

CO SE V DOKUMENTU DOZVÍTE?

Program obsahuje analytickou část a návrhovou část.

Analytická část shrnuje informace o obci, obyvatelstvu, infrastruktuře a místním životě, ze kterých je třeba vycházet při navrhování budoucího rozvoje.

Návrhová část začíná tzv. SWOT analýzou, která hodnotí silné a slabé stránky obce, příležitosti a rizika. Dále přináší náměty na rozvoj a zlepšení života v obci. Pocházejí od všech obyvatel, kteří se zapojili formou dotazníku a od zastupitelstva. Se získanými náměty se v dokumentu dále pracuje, hodnotí se a vybírají ty nejpřínosnější. Stanovují se priority a výsledkem je naplánovaný rozvoj na období 2015-2020.

Datum vložení: 15. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2015 0:00
Autor: Libor Kurzweil

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice